Acollida i integració de persones nouvingudes

  • PRIMERA ACOLLIDA

L’objectiu del servei de primera acollida és donar la benvinguda a tota la ciutadania que s’empadrona per primer cop al municipi, independentment de quin sigui el seu origen. S’ofereix informació sobre els recursos i serveis presents en el municipi i en la comarca i, quan és necessari, es fa la derivació cap a recursos especialitzats.

D’acord amb la Llei 10/2010, del 7 de maig, d’acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya, s’ofereix atenció presencial amb cita prèvia als tres ajuntaments més grans de la comarca: Montblanc, l’Espluga de Francolí i Santa Coloma de Queralt. En la resta de municipis, s’ha de contactar amb el servei per programar l’atenció presencial.

A més, des del servei d’acollida, es realitzen cursos de coneixement de la societat catalana a diversos municipis de la comarca.


 

  • DINAMITZACIÓ CÍVICA PER L’EMANCIPACIÓ JUVENIL.

La figura del/la dinamitzador/a cívic per l’emancipació juvenil, actua com agent d’intervenció amb els joves tutelats i/o extutelats que han arribat a Catalunya fruit de processos migratoris sense cap familiar ni referent directe.

Ofereix ajuda i acompanyament per l’emancipació i la inserció laboral d’aquests joves en situació de vulnerabilitat i actua com a node de comunicació entre els joves i els centres de protecció de menors amb el seu entorn, fomentant la convivència i el treball comunitari.


 

  • Oficina Comarcal d'Assessorament en Matèria d'Estrangeria (OCAME).

És un servei amb cita prèvia que ofereix informació i assessorament sobre la Llei d'estrangeria (Llei orgànica 8/2000, de 22 de desembre, de reforma de la Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i llur integració social i el Reial decret 240/2007, de 16 de febrer, sobre entrada, lliure circulació i residència a España de ciutadans dels estats membres de la Unió Europea i d’altres estats que formen part de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu) tant a les persones d'origen estranger residents a la comarca,  com professionals, empreses, etc.; per tal d'afavorir la normalització jurídica i documental de les persones d'origen estranger a la nostra comarca i donar suport en aspectes legals. També fa seguiment en la tramitació de documents relacionats amb la condició d'estranger/a (dins els requisits que preveu la Llei) i informa sobre el procediment a seguir per a la contractació de persones estrangeres.


 


 

MÉS INFORMACIÓ

Consell Comarcal de la Conca de Barberà

Servei de Nova Ciutadania
C/ St. Josep, 18  43400 Montblanc
Telèfon: 977 86 12 32

novaciutadania@concadebarbera.cat
ocame@concadebarbera.cat

 

Subscriure a