La Conca de Barberà assoleix un 80,43% de recollida selectiva l'any 2021

La Conca de barberà es converteix així en la comarca de Catalunya amb les millors dades de recollida selectiva.

PODEU CONSULTAR-NE LA INFORMACIÓ DES D'AQUÍ