Informació del projecte

Introducció

Els municipis de Conesa, Forès, Llorac, Passanant i Belltall, les Piles, Santa Coloma de Queralt, Sarral i Savallà del Comtat presenten diverses mancances en matèria de subministrament d’aigua potable en alta, ja sigui per manca de qualitat, per manca de quantitat o per ambdós motius segons cada cas.

Per resoldre aquesta problemàtica, el Consell Comarcal de la Conca de Barberà i els ajuntaments implicats, han impulsat un projecte d’abastament d’aigua en alta provinent del riu Ebre a partir de la xarxa del Consorci d’Aigües de Tarragona. El Consell Comarcal fa una proposta de planificació per la seva implantació per fases, amb una proposta de traçat i tenint en compte també l’interès en participar directament en la gestió de la implantació i posterior explotació de la infraestructura.

La primera fase de la implantació per l’abastament en alta a diversos municipis inclou l’ampliació de la xarxa existent del Consorci d’Aigües de Tarragona que actualment finalitza a la zona industrial de Sarral situada a una cota de 450m per tal que doni servei encara per gravetat al dipòsit municipal de Sarral situat a una cota de 510m i a una estació de bombament situada a una cota de 530m per tal d’elevar l’aigua fins a la cota 812m, amb una longitud total de canalitzacions de 8.834m, on servirà l’aigua al Consell Comarcal de la Conca, qui construirà un dipòsit de doble vas de 750+750m3 de capacitat i una caseta per a petits bombaments, cloració i de control. En aquesta primera fase també s’hi inclou la connexió de la infraestructura al dipòsit municipal de Forès, on s’hi elevarà aigua mitjançant un petit bombament atès que està situat a una cota de 832m.

A la segona fase de l’abastament en alta es preveu la canalització per transport d’aigua en alta per gravetat des del dipòsit del Consell Comarcal del Consell de Forès situat a una cota de 812m fins al dipòsit municipals de Conesa situat a una cota de 732m i fins al dipòsit municipal de Santa Coloma de Queralt situat a una cota de 709m. La longitud total de la canalització prevista és de 16.937m.

A la tercera fase de la infraestructura d’abastament es preveu la connexió de la xarxa existent executada en fases prèvies, de manera ramificada fins als municipis de Passanant i Belltall, Savallà del Comtat i Llorac.

 

Pressupost 1a fase

·         Projecte de canalització i bombament ramal Sarral – Forès           4.930.810€ iva inclòs

·         Dipòsit comarcal de Forès                                                                   839.424€ iva inclòs            

 

Finançament de l’actuació

El projecte està finançat amb subvencions de l’Agència Catalana de l’Aigua per import de 4M€ i de la Diputació de Tarragona per import de 600.000€. La resta de finançament va a càrrec dels ajuntaments beneficiaris del projecte i del Consell Comarcal com a promotor del projecte.