Informació econòmico-financera

En el següent enllaç hi trobareu informació sobre les dades i indicadors més rellevants en relació a la gestió econòmico-financera.

Les publicacions mostren l'execució dels pressupostos, així com les xifres relatives a les operacions pressupostàries, i posen de manifest els resultats pressupostaris, tot proporcionant informació per al seguiment dels objectius previstos en els Pressupostos del Consell Comarcal de la Conca de Barberà.