Promoció econòmica

CONCACTIVA és la marca de l’Organisme Autònom de Desenvolupament de la Conca de Barberà. L'Organisme Autònom de Desenvolupament de la Conca de Barberà és un organisme autònom de caràcter administratiu, creat pel Consell Comarcal de la Conca de Barberà, té personalitat jurídica pròpia, i plena ...
Subscriure a