Habitatge

Donada la crítica situació econòmica en la que ens veiem immersos avui dia, que afecta tant a joves com a adults i, en definitiva, tant al llogater com al propietari, tenim com a objectiu facilitar l'exercici del dret a un habitatge digne a la gent jove, a les persones amb rendes baixes i als ...
Subscriure a