PLA ESTRATÈGIC DE DESENVOLUPAMENT DE LA CONCA DE BARBERÀ 2018-2025

 

 

Aprovat pel ple el passat 25 de febrer de 2019, el Consell Comarcal de la Conca de Barberà presenta el Pla Estratègic de Desenvolupament de la Conca de Barberà 2018 - 2025, elaborat de manera conjunta amb diversos agents socials i econòmics de la comarca durant els anys 2017 i 2018.

 

A partir de la diagnosi prèvia de la comarca i havent aprovat per plenari la comissió del Pla Estratègic, s’han realitzat diverses reunions de treball per àmbits que han comptat amb la participació d’altres agents comarcals. El calendari de les reunions de treball, les actes i els àmbits tractats es poden consultar a l’apartat del pla d’acció.

 

El procés participatiu i la consulta ciutadana online han permès incorporar la percepció de la població i les prioritzacions al Pla. Podeu consultar l’informe dels resultats de la participació ciutadana.

 

Fruit del treball, es presenta el Pla Estratègic de Desenvolupament de la Conca de Barberà 2018 - 2025.

 

 

 

Si voleu fer alguna aportació o observació referent al Pla, podeu fer-ho a través del correu electrònic cccb@concadebarbera.cat.