Consum

L’Oficina de Consum és un servei gratuït a disposició de totes les persones de la comarca, que facilita informació sobre els drets i deures com a persones consumidores i usuàries. El servei es presta amb col•laboració de l'Agència Catalana del Consum de la Generalitat de Catalunya. Funcions ...
Subscriure a