Noves tecnologies

Oferim assessorament i acompanyament continuat durant el procés d’implantació dels serveis d’administració electrònica i de seguretat del Consorci AOC, CATCERT – Agència Catalana de Certificació i CESICAT, preferentment en els ajuntaments menors de 5.000 habitants.
El servei informàtic ofereix als ajuntaments solucions tècniques de qualitat i a un baix cost, per tal de millorar l'eficàcia i l'eficiència dels equips informàtics dels que disposen, així com més seguretat informàtica a amenaces externes.
Per obtenir qualsevol certificat digital podeu fer-ho a través de les Entitats de Registre T-CAT. El Consell Comarcal de la Conca de Barberà n'és una d'aquestes.
Subscriure a