El Consell Comarcal aprova un conveni amb Càritas per regular la subvenció concedida per pal·liar les necessitats bàsiques d’alimentació i productes d’ higiene

26/03/2024 Actualitat

El Consell Comarcal aprova un conveni amb Càritas per regular la subvenció concedida per pal·liar les necessitats bàsiques d’alimentació i productes d’ higiene

És per a persones i/o famílies que es troben en situació de vulnerabilitat de la comarca

Ahir durant el ple del Consell Comarcal es va aprovar el conveni amb Càritas per regular la subvenció concedida per pal·liar les necessitats bàsiques d’alimentació i productes d’higiene de persones i/o famílies que es troben en situació de vulnerabilitat de la comarca. De fet, Càritas Arxiprestal ha patit moltes dificultats per recaptar aliments i productes del Fons d’aliments europeu durant els darrers anys.

Càritas Arxiprestal és una entitat de l’església catòlica sense afany de lucre i que té com a objectiu principal l’acompanyament a les persones més necessitades per tal d’ aconseguir la seva màxima promoció i autonomia. I que actualment presta a la comarca el Sistema de Distribució d’Aliments (SDA).

El Consell Comarcal de la Conca de Barberà, per atendre les necessitats expressades ha consignat en el pressupost vigent una subvenció directa per import de 2.000,00 €.