Els serveis socials del Consell Comarcal han treballat en 251 expedients de risc d’infància durant el 2023

29/05/2024 Actualitat

Els serveis socials del Consell Comarcal han treballat en 251 expedients de risc d’infància durant el 2023

La Conca de Barberà compta amb dues Unitats de Tractament (UT) formades per una educadora social i una treballadora social

Des dels serveis socials d’atenció social del Consell Comarcal es treballen diferents tipus de situacions, ja que són la porta d’entrada al sistema de serveis socials i on un equip de professionals gestiona serveis i recursos adreçats a persones, famílies i grups amb l’objectiu de millorar el benestar social i afavorir la integració de les persones, especialment si es troben en situació de risc o d’exclusió social.

Segons la Llei 14/2010 dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència, s’entén per situació de risc la situació en què el desenvolupament i el benestar de l’infant o l’adolescent es veuen limitats o perjudicats per qualsevol circumstància personal, social o familiar, sempre que per a la protecció efectiva de l’infant o l’adolescent no calgui la separació del nucli familiar.

Els Serveis Socials a través de les seves Unitats de Tractament (UT),  han de valorar l’existència d’una situació de risc i promoure, si escau, les mesures i els recursos d’atenció social i educativa que permetin disminuir o eliminar la situació de risc cercant la col·laboració de les persones  progenitores o titulars de la tutela o de la guarda.

A la Conca de Barberà es compta amb dues UT formades per una educadora social i una treballadora social

 • UT 1: Montblanc i pedanies, Barberà de la Conca i Vilaverd
 • UT 2: resta de municipis de la comarca

 

Municipi

 

Núm. exp. de risc treballats

 

Núm. exp. de risc oberts

 

Núm. exp. de risc tancats

Montblanc

117

27

37

Barberà de la Conca

5

1

2

Vilaverd

10

3

1

Espluga de Francolí

54

15

12

Santa Coloma de Queralt

23

4

6

Sarral

9

2

0

Pira

4

1

0

Vimbodí i Poblet

14

4

3

Blancafort

3

1

1

Solivella

4

1

1

Conesa

1

0

0

Vallclara

1

0

1

Vilanova de Prades

2

0

1

Rocafort de Queralt

1

0

0

Pontils

1

0

0

Savallà del Comtat

1

0

1

Les Piles

1

0

1

TOTAL

251

59

67

La intervenció que es realitza des de UT amb els expedients de risc es basa en:

 • Entrevista amb la família i/o individual
 • Coordinació amb diferents agents:
 • Mossos d’Esquadra
 • Salut
 • Escoles / instituts i EAP
 • Altres agents que intervinguin en el procés de millora de l’infant / adolescent
 • Elaboració del Pla de Treball
 • Seguiment mensual / bimensual
 • Avaluació / valoració anual
 • Derivació a Infància (EAIA), si s’escau
 • Derivació a les diferents línies del Servei d’intervenció socioeducativa (SIS)

En coordinació amb les UT, treballa el Servei d’intervenció socioeducativa (SIS).

El SIS és un servei social bàsic no residencial d’acompanyament i suport a les famílies que tenen infants entre 4 i 18 anys. Ofereix activitats adequades a cada franja d’edat pel que fa a la petita infància, la infància i l’adolescència, partint d’una atenció integral a les famílies. Els objectius del SIS, són:

 • L’educació activa
 • L’educació Integral
 • L’educació intercultural
 • La coeducació
 • L’educació en valors