La Diputació de Tarragona subvenciona amb 36.300,00 € al Consell Comarcal de la Conca de Barberà per a la implementació de l'administració digital als municipis, anualitat 2022-2023

23/08/2023 Actualitat

La Diputació de Tarragona subvenciona amb 36.300,00 € al Consell Comarcal de la Conca de Barberà per a la implementació de l'administració digital als municipis, anualitat 2022-2023

La Diputació de Tarragona ha concedit, per a l'anualitat 2022-2023, un ajut de 36.300 € al Consell Comarcal perquè aquest pugui col·laborar en garantir el desplegament de l'administració digital als municipis, una actuació que ha suposat un cost total d'execució de 40.176,64 € .

La finalitat d'aquest ajut ha estat determinar i regular la col·laboració entre els consells comarcals i la Diputació de Tarragona per garantir el desplegament de l’administració digital en els ens locals del Baix Penedès, Camp de  Tarragona i Terres de l’Ebre de fins a 20.000 habitants, adaptant els treballs d’adequació realitzats al RD 311/2022, de 3 de maig, pel que es regula l’Esquema Nacional de Seguretat i assegurant tots aquells elements necessaris relacionats amb l’àmbit digital que requereixin d’esforços interadministratius.

Les accions desenvolupades durant l'exercici 2022-23, han estat:

 • Fer el seguiment de l’acompliment del Pla d’adequació a l’ENS i l’acompanyament als municipis que ja se’ls ha fet el pla d’adequació. Aquest compromís es concreta en les actuacions següents:
 1. Definir els principals canvis derivats de la nova redacció de l’ENS.
 2. Elaborar informes de seguiment del pla d’adequació per a cada ajuntament.
 3. Elaborar per a cada ajuntament el Document d’aplicabilitat, actualització i validació.
 4. Efectuar la diagnosi dels elements d’infraestructura i/o necessitats de seguretat de cada ajuntament perquè hi hagi els elements de seguretat necessaris per a un correcte funcionament de l’Esquema Nacional de Seguretat.
 5. Elaborar un document per ajuntament que pot servir de base com a línia de finançament en matèria de seguretat.
 • Dissenyar i implementar un quadre de seguiment de les actuacions relatives a l’Esquema Nacional de Seguretat. En aquest punt es fixen les activitats següents:
 1. Definir els continguts i criteris a seguir de la plataforma SITMUN, amb l’objectiu de comptar, en una mateixa plataforma i de manera automatitzada, amb tota la informació necessària per efectuar el seguiment de les actuacions d’actualització, així com per a la creació d’alarmes per totes aquelles mesures de seguretat que cal tenir en compte per a cada municipi.
 2. Implementar aquests continguts en els municipis.
 • Treballar de manera col·laborativa amb la definició dels continguts del nou disseny de les webs municipals i continuar treballant amb els Consells comarcals per tal que els ajuntaments compleixin amb les obligacions de publicitat activa de rendició de comptes a la ciutadania. En aquest punt es fixen les activitats següents:
 1. Consensuar els continguts que s’han de publicar a la web, a la seu electrònica i al portal de transparència.
 2. Fer un model teòric consensuat de continguts i detectar els canvis que s’haurien de tenir en compte per donar compliment a la normativa.
 3. Implementar aquests continguts en els municipis.
 4. Enfortir la col·laboració entre els consells comarcals, la Diputació de Tarragona per a potenciar els serveis d’administració digital que vagin destinats a la ciutadania.sts continguts en els municipis.

Els municipis on s'han desplegat les tasques derivades dels compromisos adquirits pel Consell Comarcal han estat els 22 municipis de la comarca.