L'Oficina Comarcal d'Habitatge de la Conca de Barberà ha rebut 827 visites durant el primer semestre de l'any

06/09/2023 Actualitat

L'Oficina Comarcal d'Habitatge de la Conca de Barberà ha rebut 827 visites durant el primer semestre de l'any

S’han tramitat un total de 382 ajuts al lloguer

L'oficina comarcal d'Habitatge té formalitzats diversos convenis signats de col·laboració entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i el Consell Comarcal de la Conca de Barberà i des de l'any passat, també hi ha un altre en relació amb l'oficina de Rehabilitació Comarcal per a la gestió dels ajuts en matèria de rehabilitació residencial.

Durant aquest primer semestre de l’any, l’Oficina Comarcal d’Habitatge de la Conca de Barberà ha rebut 827 visites, ha atès més de 1.100 trucades i ha respost més de 600 correus electrònics.

Aquest servei és valorat molt positivament per la gent de la comarca, ja que els permet conèixer mitjançant una informació directa la normativa vigent en matèria d'ajuts al lloguer i per a la rehabilitació d'habitatges, a la vegada des d'aquesta oficina se'ls gestionen els tràmits administratius necessaris per sol·licitar les subvencions.

L'Oficina Comarcal d'Habitatge de la Conca de Barberà presta els següents serveis:

- Cèdules de segona ocupació. Durant el primer semestre de l'any, s'han tramitat un total de 128 cèdules de segona ocupació.

- Registre de sol·licitants d'HPO. Fins a la data s'han realitzat un total de 9 registres nous i 1 renovació.

- Borsa de mediació. S'han fet 12 contractes de lloguer.

- Servei de tramitació d'ajuts al lloguer. Fins a la data se n'han tramitat dels diferents tipus, AMB un total de 382 ajuts, desglossats en: Bo Jove (39 expedients), subvencions per al pagament del lloguer per persones menors de 36 anys (100 expedients), subvenció per al pagament del lloguer de persones grans (36 expedients), subvenció per al pagament del lloguer de persones de 35 a 64 anys (200 expedients), i la prestació econòmica d'especial urgència (7 sol·licituds).

- Servei de rehabilitació d'habitatges per accessibilitat per a persones grans. S'han tramitat 18 expedients.

També i des del 2022, una altra de les tasques que està realitzant l'Oficina Comarcal d'Habitatge és un treball de recerca sobre l'estat del parc d'habitatge dels municipis de la Comarca, Cens habitatges Buits, concretament el cens de l'Espluga de Francolí. En el mes de març es van presentar els informes dels 2149 edificis valorats.