S’aprova el III Pla d’Igualtat del Consell Comarcal i l’Organisme Autònom de Desenvolupament de la Conca de Barberà 2023-2026

28/03/2023 Actualitat

S’aprova el III Pla d’Igualtat del Consell Comarcal i l’Organisme Autònom de Desenvolupament de la Conca de Barberà 2023-2026

L'objectiu general del Pla Intern d'Igualtat és aconseguir la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes de l’organització i evitar qualsevol tipus de discriminació per raó de sexe.

El dia 27 de març de 2023 el Ple del Consell Comarcal ha aprovat el III Pla d’Igualtat del Consell Comarcal i l’Organisme Autònom de Desenvolupament de la Conca de Barberà 2023-2026.

El Consell Comarcal de la Conca de Barberà és un organisme plenament compromès amb la igualtat de tracte i oportunitats de dones i homes a l'organització, i treballa perquè es garanteixi la implementació de polítiques que integrin la igualtat i evitin qualsevol tipus de discriminació directa o indirecta per raó de sexe. Des de tots els nivells de l'organització s'és conscient que la gestió ha d'estar en consonància amb les necessitats i les demandes de la societat en aquest segle XXI, així com amb els objectius marcats per l'agenda internacional en el marc dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS).

És per això que s'ha assumit el compromís d'elaborar el III Pla d'igualtat intern s’adeqüi amb el contingut i les obligacions que estableix la Llei orgànica 3/2007; i que, posteriorment, va quedar complementada amb l'aprovació del Reial decret llei 6/2019, d’1 de març, i del Reial decret llei 901/2020.

Per elaborar aquest Pla d'igualtat s'ha comptat amb una comissió paritària amb representació de la part social i de l’organització, que ha treballat per elaborar un pla que contingui aquelles mesures que permetin un avenç en el treball en matèria d'igualtat i en què les persones que conformen l'organització han estat part activa en tot el procés.

L'objectiu general del Pla Intern d'Igualtat, tal com estableix la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, és aconseguir la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes de l’organització i evitar qualsevol tipus de discriminació per raó de sexe.