S'aprova el IV Pla d'Igualtat de gènere i LGBTI de la Conca de Barberà 2023-2027

30/11/2023 Actualitat

S'aprova el IV Pla d'Igualtat de gènere i LGBTI de la Conca de Barberà 2023-2027

El dia 27 de novembre de 2023 el Ple del Consell Comarcal ha aprovat el IV Pla d'Igualtat de gènere i LGBTI de la Conca de Barberà 2023-2027

Aquest Pla emmarca les línies estratègiques, els principis, les bases d'acció i les accions per a la igualtat i els drets de les persones LGBTI de la Conca de Barberà i, mantenint la continuïtat del treball iniciat fa deu anys i de l'avaluació de l'anterior pla i amb la participació directa de càrrecs electes, de personal tècnic i col·lectius que representen la ciutadania. A més, incorpora l'avaluació del Pla comarcal LGBTI 2019-2022 per tal de treballar per una igualtat integral de totes les persones que conviuen a la nostra comarca independent del seu sexe, identitat de gènere, orientació sexual o qualsevol altra característica personal per tal de fer de la Conca de Barberà una comarca on es respecti el tracte igualitari de totes les persones, garanteixi el respecte i afavoreixi la integració i la igualtat d'oportunitats en tots els àmbits de la vida: educació, sanitat, oci, espais públics, esport,...

Les línies de treball del IV Pla d'Igualtat de gènere i LGBTI de la Conca de Barberà 2023-2027 són:

- Compromís amb la igualtat de gènere i LGBTI

- Accions contra la violència masclista i LGBTI-fòbica

- Coeducació i transmissió d'una cultura igualitària i participativa

- Conciliació i corresponsabilitat (treball productiu i reproductiu)

- Drets i qualitat de vida

Aquest Pla inclou una diagnosi per fer-lo efectiu i que sigui un pla transversal, participatiu i innovador. Per elaborar la diagnosi, s'ha format el Grup Motor, format pels responsables polítics de la comarca, creant un grup de composició paritària en termes de representació dones – homes i amb representació tant de municipis grans com petits i del propi Consell Comarcal de la Conca de Barberà. Per a la recollida de dades s'ha recorregut a les dades gestionades des dels diferents departaments del Consell Comarcal i s'ha sol·licitat informació a altres agents com Mossos d'Esquadra, Protecció Civil o ICS.

Per complimentar aquesta informació, també s'han utilitzat dues enquestes: la primera adreçada a adolescents i la segona a persones adultes residents a la Conca de Barberà.