Borsa d'habitatge

Donada la crítica situació econòmica en la que ens veiem immersos avui dia, que afecta tant a joves com a adults i, en definitiva, tant al llogater com al propietari, tenim com a objectiu facilitar l'exercici del dret a un habitatge digne a la gent jove, a les persones amb rendes baixes i als sectors en risc d'exclusió social; així com oferir el suport a la rehabilitació d'aquests habitatges per tal de que ofereixin aquella qualitat de vida de la que tota persona n'és mereixedora.

Amb la finalitat de millorar les possibilitats tant per a l'arrendatari com per al propietari, posem a la seva disposició una sèrie d'ajuts, així com informació i assessorament davant els diferents tràmits i gestions a realitzar per ambdues parts.

Accedeix al servei