Arxiu Comarcal de la Conca de Barberà

L'Arxiu Comarcal de la Conca de Barberà (ACCB) es troba ubicat a l'edifici de l'antic Hospital de Santa Magdalena de Montblanc. L'estructuració del conjunt arquitectònic és el resultat d'un llarg procés constructiu que culminà en el segle XIV pel que fa a l'església, i en les dues centúries següents fou quan s'alçà l'edifici de l'Hospital en la seva fisonomia actual.

L'Arxiu Comarcal de la Conca de Barberà va crear-se el 30 de juliol de 1982 mitjançant un conveni signat entre el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Montblanc. Segons aquest conveni l'Arxiu Comarcal de la Conca de Barberà passava a formar part de la Xarxa d'Arxius de la Generalitat de Catalunya.

Poc temps després, el 8 de setembre, se signava l'ordre oficial de creació de l'Arxiu (publicada en el DOGC núm. 263, d'1 d'octubre de 1982). El mateix dia 8 de setembre, tenia lloc la inauguració oficial de les dependències de l'Arxiu Comarcal.

L'Arxiu Comarcal ocupa un total de 462 metres quadrats, dels quals 300 són destinats a dipòsits, amb 1.900 metres lineals de prestatgeries mòbils i fixes i mobles arxivadors. Les instal·lacions estan dotades amb els corresponents sistemes de climatització i amb mesures contra incendis i robatoris. Disposa d'una àmplia sala de consulta, amb dotze punts de lectura, espais per a tractament de la documentació i sala de conferències. A més, l'edifici també compta amb l'antiga capella, reconvertida convenientment en una esplèndida sala polivalent.

Atesa la seva condició d'Arxiu Comarcal, des del mateix moment de la seva creació, l'Arxiu Comarcal de la Conca de Barberà té la funció de salvaguardar, conservar, gestionar, tutelar i assegurar l'accessibilitat i la difusió del patrimoni documental de la comarca produït per les diverses corporacions, institucions i organismes públics ubicats a la Conca de Barberà. D'aquesta manera, després d'un primer dipòsit del fons municipal de Montblanc i del notarial de l'antic districte de Montblanc, en el transcurs dels anys, s'ha incorporat la documentació produïda pels departaments de la Generalitat de Catalunya a la comarca i, mitjançant el corresponent dipòsit de cessió, la meitat dels arxius municipals de la Conca de Barberà; així com diversos fons d'associacions, d'empreses, patrimonials i col·leccions. A partir del mateix moment del seu ingrés, els fons s'han organitzat, classificat i ordenat, fet que ha facilitat la gestió administrativa per part dels respectius titulars i ha permès que els investigadors i estudiosos poguessin portar a terme, amb garanties, comoditat i facilitat d'accés, les seves recerques. Com a resultat d'aquesta tasca arxivística s'han pogut realitzar diferents estudis històrics sobre el nostre passat col·lectiu.

Per altra banda, des de l'inici de la seva tasca, l'Arxiu Comarcal de la Conca de Barberà ha endegat diverses activitats enfocades principalment a la conservació, control i divulgació del patrimoni documental de la comarca. En aquest aspecte, entre d'altres accions, cal destacar la tasca que, des de l'any 1988, es va iniciar d'inventariació de tots els arxius municipals de la Conca de Barberà. Actuació que ens ha permès crear una base de dades i conèixer, amb un nivell de detall força acceptable, el patrimoni documental de la comarca i el seu estat de conservació. Paral·lelament a aquesta intervenció, s'endegà, igualment, una campanya de sensibilització amb els responsables polítics i administratius municipals per tal de salvaguardar, conservar, organitzar mínimament i assegurar l'accessibilitat dels seus fons documentals.

Tanmateix, també s'han realitzat i s'ha col·laborat en diferents activitats (conferències, cursets, exposicions, etc.) encaminades a divulgar i a difondre diversos aspectes relacionats amb el patrimoni documental i cultural de la nostra comarca i del país en general.

Atès el decret 208/1989 d'1 d'agost, de delegació de competències en matèria de cultura a les comarques, el 18 de setembre de 1990, se signà un conveni segons el qual el Consell Comarcal de la Conca de Barberà assumia les competències de gestió de l'Arxiu Comarcal de la Conca de Barberà, fet que ha accentuat encara més el caire comarcal de l'Arxiu i ha possibilitat incidir més profundament en les seves finalitats primordials.

L’any 2008 va ser especial per a l’arxiu comarcal. Així, el mes de novembre es portaren a terme tot un seguit d’actes commemoratius (conferències, jornades i exposicions), els quals, en el transcurs de l’any 2009 també s’han desenvolupat en diverses poblacions de la conca de Barberà.

Per altra banda, l’any 2008 també va ser una fita important per a l’Arxiu Comarcal, ja que va obtenir la certificació ISO 9001:2000 de sistema de gestió de la qualitat.

 

ARXIU COMARCAL

Raval de Santa Anna, 12-14

43400 Montblanc (Conca de Barberà)

Telèfon / Fax: 977 86 04 92

Pàgina web: Arxiu Comarcal de la Conca de Barberà

E-mail: acconcadebarbera.cultura@gencat.cat

 

Horari:

  • De l’1 de setembre al 31 de maig:
    • De dilluns a divendres de 9 a 14 hores
    • De dilluns a dijous de 15,30 a 18 hores 
  • De l’1 de juny al 30 de setembre:
    • De dilluns a divendres de 8 a 15 hores

 

  

 

El Serveis de Cultura de la Diputació de Tarragona concedeix una subvenció extraordinària al  Consell Comarcal de la Conca de Barberà en concepte d’organització i descripció de fons de l’Administració local de diversos ajuntaments de la comarca dipositats a l’Arxiu Comarcal de la Conca de Barberà.