Difusió

  • Visites concertades per a escoles o grups de persones que prèviament ho sol·licitin a l'ACCB i a la seva seu (antic Hospital de Santa Magdalena).
  • Col·laboracions amb les entitats, associacions i centres d'ensenyament de la comarca.
  • Realització d'exposicions, conferències i cursos sobre el patrimoni documental.
  • Ressenya periòdica de les activitats de l'ACCB a la publicació trimestral "Arxius. Butlletí de la Subdirecció General d’Arxius i Gestió Documental". 
Subscriure a