Assessorament lingüístic

És un servei gratuït obert a tothom (ajuntaments, particulars, empreses, comerços...) amb l’objectiu de facilitar suport tècnic, de forma temporal, a les persones usuàries perquè arribin a ser autosuficients en matèria lingüística.

  • Revisió de textos breus (cartes, anuncis, rètols, programes d’activitats, cartes de bars o restaurants, informes breus, etc.)
  • Informació sobre bibliografia, recursos informàtics, drets lingüístics...
  • Models de documents
  • Informació sobre titulacions de llengua catalana i equivalències als certificats oficials
  • Informació sobre l’Optimot, un cercador d’informació lingüística que ajuda a resoldre els dubtes més habituals: traducció habitual d’una paraula, com s’escriu un determinat mot, etc.
Subscriure a