Cursos de català per a adults

S’organitzen cursos de català amb la col·laboració del Consell Comarcal i dels ajuntaments de la comarca.

S’adrecen a majors de 18 anys, i també a nois i noies de més de 16 anys sense escolarització en català.

Cursos per a no catalanoparlants: nivells inicial, bàsic i elemental. Són cursos per entendre i començar a parlar en català i per millorar les capacitats d’entendre el català i parlar-lo.

Cursos de nivell intermedi i de suficiència: Per aprendre l’expressió escrita i millorar l’expressió oral de llengua catalana. S’adrecen a persones que dominen en gran part la llengua oral i, per tant, s’hi treballa, principalment, la capacitat d’escriure el català. El Servei de Català organitza cursos a distància, una modalitat d’ensenyament del català que combina l’autoformació de l’aprenent, l’assessorament personalitzat (mitjançant un sistema de tutoria) i els materials d’aprenentatge. I a partir del curs vinent els alumnes també podran accedir al sistema de formació del Parla.cat que consisteix en un espai web per a l’ensenyament i l’aprenentatge de la llengua catalana. És el resultat d’un projecte dut a terme per la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura i l’Institut Ramon Llull, en col·laboració amb el Consorci per a la Normalització Lingüística. L’accés als materials objecte d’estudi i la relació entre docents i aprenents es vehicula exclusivament a trvés d’Internet, amb l’objectiu final que l’alumnat aprengui a usar la llengua, és a dir, a comunicar-se.

Subscriure a