Organismes

L'Organisme Autònom de Desenvolupament de la Conca de Barberà és un organisme autònom de caràcter administratiu amb personalitat jurídica pròpia. Té com a finalitat la promoció del desenvolupament econòmic, ocupacional i social de la Conca de Barberà.
El Consorci Leader és un ens constituït per tal d'afavorir el desenvolupament econòmic de les comarques i municipis del Camp de Tarragona i rodales.
Relació certificada d'ens dependent del Consell Comarcal, altres ens dels quals el Consell en forma part i entitats on el Consell té representació.
Subscriure a