Consorci Leader

La sala noble del Palau Alenyà de Montblanc va acollir, el dia 28 d’agost de 2008, l’acte oficial de constitució del Consorci Alt Camp, Conca de Barberà i Anoia. L’objectiu d’aquest ens és afavorir el desenvolupament econòmic d'algunes comarques i municipis del Camp de Tarragona i rodalies.

En representació d’aquests territoris hi ha els seus respectius consells comarcals, a més d’agents privats com els sindicats agraris, la federació de cooperatives, cambres de comerç i els consells reguladors de les DO Catalunya, Conca de Barberà i Tarragona.

El Consorci s’ha fixat com a objectiu específic “gestionar i optimitzar els recursos econòmics assignats en el marc dels programes de la Unió Europea i altres ajuts públics o privats per tal de contribuir a revitalitzar les economies locals rurals, mantenir i crear ocupació amb relació a l’àmbit territorial, eliminar les desigualtats entre els pobles i afavorir la igualtat de drets entre homes i dones”.

També s’estableixen inicialment dues oficines de gestió: el Consell Comarcal de l’Alt Camp i el Centre d’Iniciatives Empresarials de la Conca de Barberà a Montblanc.

L'any 2015 el consorci passa a denominar-se Consorci Leader de Desenvolupament Rural del Camp.

 

Documents associats: