Conselleries delegades

A continuació s'especifiquen les conselleries delegades i els corresponents consellers/eres responsables d'àrees:

 

Conselleria Responsable
Hisenda i Règim Intern Sra. Assumpció Canela i Corbella
Acció Social Sr. Jaume Fornés i Tardiu
Educació Sra. Judit Garcia i Baltà
Igualtat, Migracions i Ciutadania Sra. Aida Morgades i Agüera
Infraestructures i Territori Sr. Juan Manuel Cabello i Camacho
Joventut, Esports i Participació Ciutadana Sr. Eduard Saltó i Miquel
Paisatge, Acció Climàtica i Agricultura Sr. Marc Roca i Banet
Promoció Econòmica i Habitatge Sr. Josep M. Vidal i Minguella
Serveis Urbanístics Sr. Ramon Mullerat i Figueras
Turisme i Cultura Sra. Sílvia Iturria i March