Servei d'Atenció a Persones Immigrades, Emigrades i Refugiades

El Servei d'Atenció a Persones Immigrades, Emigrades i Refugiades (SAPIER) ofereix informació i assessorament sobre immigració, refugi, emigració i retorn voluntari a qualsevol ciutadà o ciutadana que visqui a la Conca de Barberà. És un servei gratuït.

El SAPIER ofereix dos atencions: la primera acollida i l'oficina d'assessorament en matèria d'estrangeria (OCAME).

 

SERVEI DE PRIMERA ACOLLIDA

El servei de primera acollida pretén donar resposta a les necessitats inicials de formació i informació de les persones nouvingudes per tal de fomentar la inclusió i la igualtat d’oportunitats i minimitzar els obstacles que ho impedeixen a causa, principalment, de la manca de competències lingüístiques bàsiques i del desconeixement de la societat i l’ordenament jurídic.

Les accions i recursos que ofereix el servei a les persones usuàries inclou l’acompanyament, la formació i la certificació d’uns coneixements mínims per facilitar el viure i treballar a Catalunya mitjançant l’expedició del certificat d’acollida.

A qui s’adreça?

A les persones estrangeres immigrades, les sol·licitants d’asil o de protecció subsidiària, les refugiades, les apàtrides i les retornades.

De què pot servir-te el certificat de primera acollida?

El certificat de primera acollida és útil en els processos d’estrangeria com ara l’arrelament social i l’esforç d’integració i la modificació o la renovació d’autoritzacions de residència, entre d’altres. Aquest certificat s’expedeix demostrant l’aprofitament dels tres mòduls oferts:

  • Mòdul A per aprendre català amb un mínim de 120 hores de formació
  • Mòdul B sobre coneixements laborals amb una durada de 15 hores
  • Mòdul C sobre coneixements de la societat catalana i els serveis de l’entorn més proper amb una durada de 15 hores

A més a més, fer ús d’aquest servei et donarà unes eines inicials que facilitaran la teva incorporació a la societat catalana i et pot ser d’utilitat a l’hora de buscar feina o de fer valer la teva formació i experiència.

Com puc accedir al servei?

Pots accedir al servei demanant cita prèvia amb la tècnica de polítiques migratòries trucant a:

  • L’Ajuntament de Montblanc, de dilluns a divendres. Tel. 977 860 009
  • L’Ajuntament de  l’Espluga de Francolí,  de dilluns a divendres. Tel. 977 870 227
  • BaseActiva a Santa Coloma de Queralt, de dilluns a divendres. Tel. 977 926 906
  • Omplint aquest FORMULARI

 

OFICINA COMARCAL D'ASSESSORAMENT EN MATÈRIA D'ESTRANGERIA (OCAME)

És un servei amb cita prèvia que ofereix informació i assessorament sobre la Llei d'estrangeria tant a les persones d'origen estranger residents a la comarca com a professionals i empreses, per afavorir la normalització jurídica i documental d’aquestes persones i donar suport en aspectes legals. També fa seguiment en la tramitació de documents relacionats amb la condició d'estranger/a dins els requisits que preveu la Llei i informa sobre el procediment a seguir per a la seva contractació.

Com puc accedir al servei?

Pots accedir al servei demanant cita prèvia a:

  • Consell Comarcal de la Conca de Barberà a Montblanc, de dilluns a divendres. Tel. 977 861 232
  • BaseActiva a Santa Coloma de Queralt, de dilluns a divendres. Tel. 977 926 906

 

DADES DE CONTACTE SAPIER

Consell Comarcal de la Conca de Barberà

Servei d'Atenció a Persones Immigrades, Emigrades i Refugiades
C/ St. Josep, 18  43400 Montblanc
Telèfon: 977 86 12 32

sapier@concadebarbera.cat

 

ENLLAÇOS RELACIONATS

 

NORMATIVA