Arranjament de camins municipals

El Consell Comarcal, dins del Programa d’inversions del Conveni Marc de col·laboració i coordinació de la Diputació de Tarragona, gestiona i executa inversions de competència municipal i d’abast supramunicipal finançades amb càrrec a la dotació del conveni.

Per a l’execució del Pla comarcal d’inversions en millora de camins, s’executa directament per subvenció econòmica. El Consell Comarcal consigna una partida econòmica per un import de 80.600 euros amb un import nominatiu de 3.663,64 euros per a cadascun dels ajuntaments de la comarca.