Servei d'Atenció Integral (SAI) per a persones LGBTI

El SAI (Servei d’Atenció Integral) per a persones LGBTI està concebut com un servei de proximitat per oferir una atenció de qualitat pel que fa a atendre persones que hagin patit o estiguin en risc de partir una situació de discriminació o violència per orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere.

El SAI Conca de Barberà té com a objectius principals visualitzar la realitat del col·lectiu LGBTI i donar suport i atenció a la diversitat sexual i de gènere. A més, impulsarà el treball en xarxa, elaborarà informes sobre la situació de les persones LGBTI a la comarca i dissenyarà estratègies de sensibilització, i establirà canals d’atenció, suport i acompanyament a víctimes de fòbia a les persones LGBTI.

 

PLA COMARCAL LGBTI 2019-2022
Des del SAI Conca de Barberà s'ha elaborat el Pla Comarcal LGBTI 2019-2022.  El Pla LGBTI de la Conca de Barberà es presenta com l’eina essencial per a la transformació dels municipis de la comarca, incorporant-ne la transversalitat de gènere com a element vertebrador del mateix. 
 
El Pla LGTBI és un instrument articulat a partir d'un conjunt d'accions desenvolupades en diferents àmbits d'actuació municipal,  per tal de prevenir, eradicar i abordar situacions de discriminació amb la finalitat de garantir la igualtat de tracte de les persones lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals.   
 
Els objectius generals del Pla LGBTI de la Conca de Barberà són:
 

•     Afirmar el compromís polític de l’ens Comarcal per continuar treballant a favor de les polítiques LGBTI;

•     Aportar coneixement de la realitat de la comunitat LGBTI de la comarca;

•     Visibilitzar si existeix empatia i sensibilitat vers les persones LGBTI o pel contrari hi ha LGBTIfòbia als municipis de la comarca;

•     Identificar els i les agents principals que ja hi estan treballant o bé són susceptibles de poder fer-ho properament o en un futur;

•     Conèixer el grau d’implantació de la diversitat afectiva-sexual i de gènere i el grau de coneixement del personal;

•     Identificar els projectes i les accions amb perspectiva LGBTI a la comarca;

•     Fixar els objectius específics a assolir en els propers 4 anys;

•     Determinar les estratègies i les accions a adoptar per a la seva consecució.

 

 
 

MÉS INFORMACIÓ

Consell Comarcal de la Conca de Barberà                                                                                                       
C/ St. Josep, 18  43400 Montblanc
Telèfon: 977 86 12 32
sai@concadebarbera.cat

 
El Consell Comarcal de la Conca de Barberà, a través de l'àrea d'Igualtat, Migracions i Ciutadania i amb la col·laboració de Concactiva, vol donar un nou impuls a la implementació de mesures efectives contra la discriminació de les persones LGBTI per raó d'orientació sexual, gènere i identitat de ...
Subscriure a