Serveis al domicili

El Servei d'Ajuda a Domicili (SAD) és un servei adreçat a persones soles o famílies empadronades i residents a qualsevol municipi de la comarca i que es troben per motius físics, psíquics o socials en una situació de manca d'autonomia personal, temporal o permanent, que els impossibilita la ...
El Banc d'Ajuts Tècnics (BAT) de la Conca de Barberà facilita l'accés a aquells ajuts tècnics (caminadors, grues, cadires de rodes, alçadors, coixins, matalassos antiescares i altres) que serveixen per millorar la qualitat de vida de les persones amb dependència. I a més, té la voluntat de ...
El servei de transport adaptat té per finalitat facilitar el transport de les persones amb problemes de mobilitat i dependència reconeguda, a fi que puguin accedir als serveis socials d’atenció especialitzada. MÉS INFORMACIÓ Àrea de Serveis Socials Bàsics C/ St. Josep, 18 43400 Montblanc Telèfon: ...
Subscriure a